1 Night 2 Days – Ep 191 – M-zone@kites.vn

———————————————

M- ZONE SUBBING TEAM:

Translator: siwang

Editor: nonelse

Timer: siwang

TS: Kazehime

Encoder: ngoctuyenjp2

Uploader: ngoctuyenjp2

Designer : death_0312

———————————————-

Torrent

MediaFire

Peeje

Nguồn: M-Zone@kst.net.vn

———————————————-

1 Night 2 Days – Ep 223 – M-zone@kites.vn

———————————————

M- ZONE SUBBING TEAM:

Translator: aqua_2201, supersleeper054, yurilove_9000

Editor: supersleeper054

Timer: siwang, .Ran.

TS: nh0k_k0j

Encoder: shindongheee

Designer : death_0312

————————————————–

Torent

MediaFire

Minus

Youtube

Nguồn: M-Zone@kst.net.vn

1 Night 2 Days – Ep 190 – M-zone@kst.net.vn

———————————————

M- ZONE SUBBING TEAM:

Translator: siwang

Editor: nonelse

Timer: siwang

TS: Kazehime

Encoder: ngoctuyenjp2

Uploader: ngoctuyenjp2

Designer : death_0312

———————————————-

Torrent

MediaFire

Peeje

Uptobox

Youtube

Nguồn: M-Zone@kst.net.vn

———————————————-

1 Night 2 Days in my heart #3

1 Night 2 Days in my heart #3

Episodes 68, 69 & 70 (080824 – 080907) ~ Yeongdong, North Chungcheong + Sinan County, South Jeoll

2 trips )

———————————————————————————

Chuyến đi kỉ niệm 1 năm của 1N2D, trở về cội nguồn của chương trình ăn khác nhất.

Cùng trải qua những giờ phút “hoang dã” cùng 1N2D team

Chuyến đi thứ 2: Quay mở đầu không có MC chính (HoDong )

Thay vào đó là một HoDong 2 …

2 chuyến đi nhưng 1 điểm đến …

———————————————————————————-

Episode 68

MediaFire

4share.vn

Youtube

Episode 69

MediaFire

4share.vn

Youtube

Episode 70

MediaFire

Youtube

—————————————————————-