Về vấn đề link MediaFire

Hiện tại tài khoản MF của mình đã bị đóng do vi phạm bản quyền

Vì vậy, hấu hết các link MF đều đã die

Mình sẽ kiếm 1 host khác để lưu trữ

Tiện đây, mình muốn tìm  1 người thay mình quản trị trang blog + facebook

Vì lý do cá nhân nên có thể re-up hơi chậm, mong các bạn thông cảm  

1 Night 2 Days – Ep 191 – M-zone@kites.vn

———————————————

M- ZONE SUBBING TEAM:

Translator: siwang

Editor: nonelse

Timer: siwang

TS: Kazehime

Encoder: ngoctuyenjp2

Uploader: ngoctuyenjp2

Designer : death_0312

———————————————-

Torrent

MediaFire

Peeje

Nguồn: M-Zone@kst.net.vn

———————————————-